Lederkordel rund 1 mm, Farbe 20 horizon

  • CHF 1.20